Naše Vrednosti

 


» Da postignemo međusobni i održivi rast sa našim kupcima i proizvodnim partnerima.

» Da budemo odlučujući u međunarodnoj areni sa principima društvene odgovornosti koje primenjujemo u tekstilnoj industriji.

» Da predstavimo nove proizvode sektoru sa najsavremenijom tehnologijom i procesnim aplikacijama i da budemo na vodećoj poziciji.

» Da bismo zadovoljili sve veće potrebe naših kupaca integrišući sve naše procese duž lanca snabdevanja informacionim tehnologijama.

» Da održimo odnose sa kupcima kako bismo skratili njihove proizvodne procese.