Politika Kvaliteta

 

Svi naši zaposleni i više rukovodstvo, zalažemo se


1)    Da napravimo proizvodnju sa fokusom na zadovoljstvo kupaca, vodeći računa o kvalitetu, efikasnosti, roku i profitabilnosti.

2)    Da poštovimo nacionalnih i međunarodnih standarda

3)    Da kontinuirano unapređujemo naš sistem upravljanja kvalitetom.

4)    Omogućiti dovoljno obuke za razvoj kompanije i njenih zaposlenih.

5)    Stalno zaštititi životnu sredinu i zdravlje ljudi.

6)    da se pridržavaju zaštite na radu i zaštite na radu.

7)    Promovisanji učešća.